همایش شناخت آسیبهای اجتماعی و پیامدهای نامطلوب مواد مخدر و نیرو زا 

برگزار کنندگان:

پایگاه مقاومت 17شهریور وایقان

شورای اسلامی و شهرداری وایقان

و با همکاری:

نیروی انتظامی شهرستان شبستر

هیأت اُمنای مسجد امام حسین(ع) وایقان

بهمن ماه 1385

تلاش بچه های پرتلاش پایگاه بسیج 17 شهریور در اطلاع رسانی همایش

جناب سرهنگ سپهرنیا، فرمانده سابق نیروی انتظامی شهرستان شبستر

و فرمانده فعلی پلیس 110 استان آذربایجان شرقی

جناب آقای باغبان، کارشناس ارشد مواد مخدر نیروی انتظامی استان آ.ش

سخنرانی شهردار سابق شهر وایقان،جناب آقای رنجبر

مجموعه برگزار کننده همایش

استقبال گرم مردم از همایش و حضور تا ساعت 12 شب

و باز هم در پایان تلاش مجدد بچه های بسیج در جمع آوری محل همایش