گالری عکس کارگاههای تولید آجرفشاری در شهر وایقان

عكاسها: نويد ستاري – جواد گوزلي  (1388)