تاريخ : یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸ | ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : یک وایقانی

وایقان، شهر عشق

vayqan * love city

شهر مردمانی مهربان

city people are friendly

شهر مردمانی سختکوش

city people are hard work

شهر مردمانی مهمان نواز

city people are hospitable

شهر علم و ادب و فرهنگ

city of science and literature and culture

شهر زیباییها

beautys city

خوش آمدید

wellcom