تاريخ : چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ | ۳:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : یک وایقانی

دکتر حسن امین لو، معاون و مشاور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

14 دی ماه 1388

آحاد جامعه برای پرداخت حق بیمه خود می بایست درصدی از درآمد خود را به این موضوع اختصاص می دادند .این در حالیست که می دانیم که همه افراد جامعه از حقوق و دستمزد یکسانی بر خوردار نیستند .پس دور از عدل و انصاف است که برای پرداخت حق درمان خود بخواهند وجهی مساوی را بپردازند.

برای مشاهده متن کامل مقاله، ادامه مطلب را کلیک کن.


متاسفانه در جامعه امروز ما افراد در طبقات مختلف اقتصادی زندگی می کنند و هر کدام به نحوی امرار معاش می نمایند . در این راستا بهترین راه حل شاید برای نیل به عدالت و رسیدن به این هدف والا حداقل در حوزه سلامت این بود تا همه افراد جامعه با حقوق و دستمزدهای متفاوت سرانه درمان یکسان نپردازند .

در این راستا اول می بایست با دستمزد حقوق بگیرهای دولتی طرح اجرایی شود .

یعنی بر اساس قانون بودجه سال 88 که تصویب شده به آیین نامه ای عمل شد تا طی آن بتوان 7 در صد از هزینه را از حقوق کارمندان دولت کسر کرد .که باز در این میان 5 در صد از این هزینه را برای درمان دولت پرداخت می کند و 2 در صد باقی مانده از حقوق افراد کسر می شود .که این دو درصد بر حسب همان حقوق تعیین خواهد شد . پژوهش در قانون بیمه در سراسر دنیا نیز همین را نشان می دهد وبه نظر می رسد که این الگو مناسب ترین الگو برای تعیین سرانه درمان است .

در حال حاضر کارکنان دولت با حقوق‌های متفاوت سرانه درمان مساوی می‌پردازند. به عنوان مثال فردی که از حقوق ماهانه یک میلیون تومان برخوردار است با فردی که ماهانه 200 هزار تومان دریافتی دارد، سرانه درمان یکسانی را می‌پردازند. این در حالی است که نباید همه افراد جامعه با حقوق‌های متفاوت، سرانه درمان مساوی بپردازند.اما همین قانون در حال حاضر نقیصه ای هم دارد وآن اینکه ممکن است سرپرست خانوار که حق درمانی از حقوق وی کسر می شود با حقوق مساوی ممکن است افرادی باشند اما تعداد افراد تحت سرپرستی آنها متفاوت . این نقیصه نیز در سال 89 بر طرف خواهد شد وکسانی که تعداد افراد کمتری را تحت سرپرستی دارند کمتر پول بپردازند .

مشاور وزیر بهداشت ودرمان و دبیر هیئت انجمن دانشگاه های علوم پزشکی

منبع: روزنامه خبر - 12/10/88

http://www.khabaronline.ir/news.aspx?id=34510