وایقان، شهر عشق

وایقان، شهر عشق

vayqan * love city

شهر مردمانی مهربان

city people are friendly

شهر مردمانی سختکوش

city people are hard work

شهر مردمانی مهمان نواز

city people are hospitable

شهر علم و ادب و فرهنگ

city of science and literature and culture

شهر زیباییها

beautys city

خوش آمدید

wellcom

/ 0 نظر / 13 بازدید