وایقان در کتاب روضات الجنان

«چون آن لشگر به آن حدود رسیده اند،میل آنجا کرده، به نظر آن جماعت چنان آمده که دریایی است این صحرا و آن قریه ای است در میان آن، بازگشته اند و به مردم آنجا اصلاً تشویشی نرسیده به برکت تصرف آن بزرگوار دین و آن مقتدای اهل یقین.»

/ 1 نظر / 13 بازدید
اسم ندارم

خیلی بددددددددددددددددددد