دیدنیهای آذربایجان

دیدنیهای آذربایجان

مسجد کبود تبریز

دهکده کندوان

ساختمان تاریخی شهرداری تبریز

خانه مشروطیت - تبریز

بازار تبریز

گنبد سلطانیه - زنجان

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه

پل میان گذر ارومیه - تبریز (زمان احداث)

باغچه جوق - ماکو

روستای تاریخی ماسوله - اردبیل

گردنه حیران - اردبیل

/ 0 نظر / 9 بازدید