وایقان در لغتنامه دهخدا

وایقان

دهی از دهستان خانیه ٔ بخش شبستر شهرستان تبریز، شش کیلومتری جنوب شبستر، چهارکیلومتری شوسه ٔ صوفیان و سلماس . جلگه ای و هوای آن معتدل است . دارای  2800 تن سکنه ٔ شیعه.

آب آن از چشمه تأمین می شود و محصول آنجا غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است.

{از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4) : گفت شخصی ... از کوههای مرند و وایقان پیش شیخ یعقوب می آید. (تاریخ مبارک غازانی ، رشیدالدین فضل اﷲ چ کارل یان ص {152).

منبع: پایگاه اینتنرتی لغتنامه دهخدا

http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-2e2dbc1a13e44cceaacdf4c73fd06c97-fa.html

/ 1 نظر / 14 بازدید
غافار

ای وی - ای وی - داش مهدی رو ای ول