اندر حکایت وایقان

حضرت مخدومی(یکی از عرفا) گفت: نوبتی لشکر عظیمی به آذربایجان آمده بود. مردم از هر جا متفرق و پریشان شده اند.مردم وایقان پیش آن مرشد اهل وایقان آمده اند که شما چه می فرمائید(آیا) ما نیز قرار بر فرار دهیم یا مصلحت دیگر در حق ما می بیند؟ حضرت بابا فرج(فرج وایقانی) فرموده اند که از شما از جای مَجُنید و توکل به جانب حضرت عزّت کنید که شما را هیچ نوع تفرقه نخواهد بود. چون آن لشکر به آن حدود رسیده اند میل آنجا کرده، به نظر آن جماعت چنان آمده که دریایی است این صحرا و آن قریه جزیره ای است در میانۀ آن، باز گشته اند و به مردم آنجا اصلاً تشویشی نرسیده به برکت تصّرف آن بزرگوار دین وآن مقتدای اهل یقین».

این مطالب منتخبی در خصوص وایقان است که در  صفحه 82 جلد دوم کتاب روضات الجنان آمده است.

روضات الجنان و جنات الجنان، تألیف مرحوم حافظ حسین کربلائی از علمای صوفیه در قرون دهم هجری و از مریدان صفی الدین شاه مجتبی بوده است.

این کتاب دارای یک مقدمه، هشت روضه، و خاتمه است.

کتاب مشتمل بر ثبت متون مکاتیب بعضی از علما و بزرگان و مشایخ، و وصف قسمتی از عمارات و ابنیه و زوایا و جوامع و معابد تبریز و ذکر مجملی از تاریخ خلفا و سلاطین و شرح حال جمعی زیاد از بزرگان و رهاد و علما و قراء و شعراء و زراءو...

در روضه ها به ذکر مقابر و مشاهد بزرگان تبریز و حومه تبریز پرداخته است.

نویسنده: مهدی گوزلی وایقان

/ 0 نظر / 15 بازدید