وایقان در دانشنامه آزاد ویکی پدیا

نامگذاری وایقان

محمدحسین خلف تبریزی در جلد چهارم برهان قاطع صفحه ۲۵۵۵ در ریشه یابی واژه وایقان آن را در زبان فارسی به دو بخش جداگانه وای و قان تقسیم می‌نماید و می‌نویسد : قان کلمه فارسی باستان و همردیف کلمه کند، گند، جنگ، جان به معنای آبادی و شهر است و وای به معنی چاه بوده‌است.و علت ان چاهها و قنات‌های فراوان بوده است که در این منطقه وجود داشته است.

/ 2 نظر / 26 بازدید
سن

چند نفر دیگه این مطا لب را عنوان کردند